2020-05-21 19:37:16

NASTAVA ZA UČENIKE RAZREDNE NASTAVE POČINJE 25.5.2020.

Poštovani roditelji,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je nove preporuke za organizaciju nastave za učenike od 1.-4. razreda od ponedjeljka 25. svibnja 2020. godine., a Hrvatski zavod za javno zdravstvo nove upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije u vrtićima i osnovnim školama. Iz dokumenata izdvajam nekoliko dijelova (u prilogu su dokumenti u cijelosti).

Epidemiolozi su napisali da su škole sigurne za učenike i zaposlenike. Od ponedjeljka 25. svibnja 2020. Svi roditelji mogu poslati učenike razredne nastave u školu. Oni roditelji koji još uvijek imaju objektivne ili subjektivne razloge zbog kojih djecu ne žele poslati u školu, mogu i naknadno uključiti dijete u nastavne grupe u školi, ali u međuvremenu moraju osigurati uvjete kod kuće za nastavu na daljinu i biti u svakodnevnom kontaktu s učiteljima i stručnim suradnicima u školi.

Prema Uputama HZJZ–a nastavu za jednu grupu djece izvodi učitelj razredne nastave, ali se od 25. svibnja izvodi i nastava ostalih predmeta koje predaju učitelji predmetne nastave, kao i produženi boravak, ali uz što manje fizičkih kontakata s ostalim zaposlenicima škola. To znači da će učenici u razrednoj nastavi sada u učionicama imati nastavu za sve predmete, pa i one koje ne predaje njihov učitelj razredne nastave (strani jezik, izborne predmete).

Međutim, prema Uputama HZJZ–a većina aktivnosti treba se odvijati u jednoj grupi i bez nepotrebnih kontakata s drugim učiteljima i bez fizičkog kontakta s drugim učenicima te se stoga neće izvoditi izvannastavne aktivnosti, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture, dopunska i dodatna nastava izvodit će se u smanjenom opsegu. Također, i sat dodatnih aktivnosti s učenicima neće se provoditi u ovoj fazi. Svi ti sati mogu se uvrstiti u dio nastave na daljinu, što znači da se učiteljima otvara mogućnost da nekoliko sati tjedno posvete komunikaciji s roditeljima i učenicima koji su još uvijek u nastavi na daljinu.

Paralelno s nastavom u školama, i dalje će se omogućiti održavanje nastava na daljinu čija je podloga Škola na Trećem zajedno s radnim materijalima – zadatcima i aktivnostima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Škole za život.

 

Nove preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje od 25. svibnja 2020.   Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi  

Sanja Prelogović, ravnateljica


Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica