2020-06-08 12:18:00

PETNAEST GODINA LISTA ZA RODITELJE „RAZGOVORI“

Naša Škola već dugi niz godina izdaje list za roditelje „Razgovori“ koji predstavlja samo jedan od oblika suradnje roditelja i škole putem pisane riječi.  List obuhvaća pedagoške teme odgojne i savjetodavne tematike te informacije o aktivnostima u Školi te preporuku za čitanje pedagoške literature. Sve teme proizlaze iz naše pedagoške prakse i cilj im je educirati, informirati i savjetovati naše roditelje te tako ostvariti što kvalitetniju suradnju roditelja i Škole.

List se izdaje sredstvima Škole i besplatan je za roditelje, a naklada mu iznosi 600 primjeraka. Glavna urednica lista je pedagoginja Škole Jasna Relja, a suradnici su učitelji, stručni suradnici i ravnateljica Škole te vanjski suradnici poput naših roditelja, učenika, liječnice školske medicine, Službe za profesionalnu orijentaciju, Zavoda za javno zdravstvo. List obogaćuju i likovni radovi učenika te fotografije školskih aktivnosti i projekata.

Prvi broj lista izašao je 2003. godine na 20 stranica i tema broja bila je Školski program prevencije ovisnosti. Učitelji suradnici sa svojim člancima tada su bili: Nada Čolak, Dubravka Bijelić, Veronika Čordaš, Biserka Knez, Sanja Prelogović, Dubravka Vajdić, pedagoginja Jasna Relja, a lektorica je bila učiteljica Ana Matijević. Tisak je ostvaren u Tiskari Rihtarić Koprivnica.

Drugi broj lista na 24 stranice izlazi 2004. godine s temom Nasilje oko nas i u nama, a učitelji suradnici su bili Ankica Blažotinec, Željka Đurkan, Sanja Ciber, Ana Matijević, Sanja Prelogović i pedagoginja Jasna Relja.

Treći broj izlazi 2005. godine s temom Odgoj u školi i obitelji s naglaskom na UNICEF-ov projekt Za sigurno i poticajno okruženje u školama. Teme su ostvarili učitelji suradnici Mirko Vertuš, Maja Sinjeri, Marina Tomac Rojčević i Dieter Benotić te pedagoginja Jasna Relja.

Četvrti broj izlazi 2006. godine s temom broja Metode učenja i poučavanja, a učitelji suradnici su Ana-Marija Bobovčan, Slađana Ninković, Miroslav Kanisek, pedagoginja Jasna Relja te vanjski suradnik psiholog Milan Čapalija iz Zavoda za javno zdravstvo.

Peti broj izlazi 2007. godine na temu Učenje i školski uspjeh, a učitelji suradnici su Jasminka Fanuko-Polančec, Andreja Kerovec, Tomislava Kraljić, Đurđica Lucek, Nevenka Dijanošić, Tijana Martić, Mišela Gorski-Zebec, ravnatelj Ivan Petras i pedagoginja Jasna Relja.

Nakon pauze od tri godine šesti broj izlazi 2010. godine na temu Socijalizacija učenika, a učitelji suradnici su Sanja Kapusta, Sanja Prelogović, Ružica Ivandić, Kristinka Kenđel, Marija Lončar, Mišela Lokotar, tajnica Marina Kozjak i psihologinja Marina Trbus te pedagoginja Jasna Relja.

Sedmi broj izlazi 2012. godine na temu Odgoj u obitelji i školi s naglaskom na moralni odgoj, a učitelji suradnici su Maja Sinjeri, Lidija Bogadi, Željka Damjanić, Sanja Prelogović, Vesna Hižman Perošić, Matija Rušak, Miroslav Kanisek, knjižničarka Nikolina Sabolić, socijalna pedagoginja Dijana Lukačić, pedagoginja Jasna Relja.

Osmi broj izlazi 2013. godine s temom Građanski i zdravstveni odgoj u školi, a učitelji suradnici su Dragana Kolenko, Biserka Knez, Ana-Marija Bobovčan, Miroslav Kanisek, Jasminka Fanuko-Polančec, knjižničarka Nikolina Sabolić, socijalna pedagoginja Dijana Lukačić, ravnateljica Sanja Prelogović i pedagoginja Jasna Relja.

Deveti broj izlazi 2014. godine s temom Suradnja roditelja i škole, a učitelji suradnici su Željka Đurkan, Dubravka Bijelić, Dubravka Vajdić, Nina Ninković, studentica pedagogije Jelena Sitar, pedagoginja Jasna Relja i ravnateljica Sanja Prelogović.

Deseti broj izlazi 2015. godine s temom Građanski odgoj kroz izvanučioničku nastavu, a učitelji suradnici su Maja Sinjeri, Miroslav Kanisek, socijalna pedagoginja Dijana Lukačić, pedagoginja Jasna Relja, knjižničarka Nikolina Sabolić.

Jedanaesti broj izlazi 2016. godine na temu Bonton u razredu i školi, a učitelji suradnici su Tijana Martić, Miroslav Kanisek, Tomislava Kraljić, Dubravka Bijelić, Dubravka Vajdić Kolarić, socijalna pedagoginja Dijana Lukačić, psihologinja Renata Glavica, pedagoginja Jasna Relja i ravnateljica Sanja Prelogović.

Dvanaesti broj lista izlazi 2017. godine na temu Teškoće čitanja i pisanja, a suradnici u listu su Mirjana Mihalec, Miroslav Kanisek, Mirna Kovačić, Tomislava Kraljić, knjižničarka Nikolina Sabolić, socijalna pedagoginja Dijana Lukačić, pedagoginja Jasna Relja i ravnateljica Sanja Prelogović.

Trinaesti broj lista izlazi 2018. godine na temu Mentalno zdravlje djece i mladih, a učitelji suradnici u listu su Mirna Kovačić, Matija Rušak, Tijana Martić, Đurđica Lucek, Maja Jerčinović, Mirjana Mihalec, psihologinja Renata Glavica, knjižničarka Nikolina Sabolić, pedagoginja Jasna Relja i vanjska suradnica školska liječnica dr. Andreja Kos Milkić.

Četrnaesti broj lista izlazi u elektroničkom obliku na web stranici Škole na temu Utjecaj nasilnih medijskih sadržaja na dječji razvoj, a suradnici u listu su Dubravka Vajdić Kolarić, Đurđica Lucek, Miroslav Kanisek, socijalna pedagoginja Dijana Lukačić, psihologinja Renata Glavica, logopedinja Mateja Gabaj, pedagoginja Jasna Relja i ravnateljica Sanja Prelogović.

Lekturu lista su obavljale učiteljice hrvatskoga jezika Sanja Antolić, Marija Medved, Ana Matijević te knjižničarka Nikolina Sabolić. Grafičku pripremu lista radile su Sanja Figač i Snježana Mihočka, učiteljice informatike. List je tiskan u Tiskari Rihtarić u Koprivnici.

I…petnaesti broj je pred vama.

mr.sc. Jasna Relja,

pedagoginja savjetnica

 

Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica