2021-02-04 14:03:26

Vježba evakuacije

U srijedu, 3. veljače 2021. godine  uspješno  je provedena druga najavljena  vježba evakuacije zbog potresa na PŠ Vinica.  Vježba je provedena u obje smjene kako bi obuhvatila sve učenike. Nakon simuliranog potresa učenici su u vrlo kratkom roku izašli iz škole van na sigurnu udaljenost od potencijalnih opasnosti.

Od početka 2. polugodišta s učenicima se razgovora o potresu i načinima reagiranja u različitim situacijama. Redovito se s njima vježba postupanje u slučaju potresa u školi.

 

Lana Sabolović


Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica