2022-02-10 18:28:31

Uz Dan sigurnijeg interneta, 8. veljače 2022.

Sigurnost djece i mladih, pogotovo kada govorimo o korištenju modernih tehnologija, jedan je od primarnih zadataka učitelja informatike. Prema novom kurikulumu, učenici polaznici informatike svake školske godine prolaze edukacije vezane uz sigurnost i sigurno korištenje interneta.

 

Kako je jedan dan u mjesecu veljači rezerviran za Dan sigurnijeg interneta, nastavnice naše škole Snježana Mihočka, Đurđica Lucek, Jasenka Lovrenčić i Anja Ćosić sa svojim učenicima izrađuju edukativne materijale posvećene ovoj važnoj temi.  Cilj obilježavanja ovog dana je učenicima naglasiti dobre i korisne strane interneta, upozoriti ih na opasnosti na koje mogu naići na internetu i educirati ih o načinima sigurnog korištenja interneta.

U sklopu obilježavanja ovog dana provodile su  se sljedeće aktivnosti:

Prvi razredi učili su o Internetskom bontonu, drugi razredi imali su radionicu Zaštita osobnih podataka, treći razredi upoznali su knjižicu Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona te su igrali društvenu igru Sigurniji Internet. Učenici od prvih do četvrtih razreda  izrađuju plakate i stripove Učenici petih razreda pišu kratke priče o nezgodnim situacijama koje se događaju koristeći Internet, te predlažu rješenja Učenici 6. i 7. i 8. razreda izradili su letke o Internetskom bontonu-pravilima ponašanja na internetu, Elektroničkom nasilju, Opasnostima na internetu, Virusima, Dobrim lozinkama, Zaštiti osobnih podataka i sličnim temama. Ove teme prezentirali su svojim vršnjacima i letke su izložili u predvorju škole.

 

 

Rezultati naših aktivnosti mogu se pogledati na izložbi radova učenika razredne nastave, te na  web stranici Škole.

Tako je u predvorju škole postavljena izložba radova učenika razredne nastave matične škole i PŠ Vinica.

Radove učenika 5. razreda možete pogledati na poveznici http://os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/nastava/predmeti/informatika/6_razred , a radove učenika 8. razreda na poveznici

 http://os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/nastava/predmeti/informatika/8_razredi

Ove aktivnosti provode  se tijekom cijele veljače.

 

 

Fotogalerija

Učiteljice informatike:

Snježana Mihočka, Đurđica Lucek,

Jasenka Lovrenčić i Anja Ćosić

 


Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica