2022-03-18 12:48:09

Učenici upućeni na državno natjecanje Europa u školi

Učenici nižih i viših razreda OŠ „Đuro Ester“ bili su uspješni na županijskom natjecanju Europa u školi. Njihovi su literarni i likovni radovi na temu Stvaramo održivu budućnost poslani na nacionalno natjecanje.

Županijsko natjecanje Europa u školi održano je 10. ožujka 2022. g. u organizaciji OŠ Sokolovac.

Među 27 literarnih radova i 28 likovnih radova koji su poslani na nacionalno natjecanje, radovi su i naših učenika;

Matija Blaguški, 3.a, likovni rad Cvjetna livada (mentorica Maja Sinjeri) Iva Kljaić, 3.a, literarni rad Avanture male pčelice (mentorica Maja Sinjeri) Neva Indir, 5.a, literarni rad Čarobni svijet (mantorica Marija Medved) Lara Blažeković, 6.d, literarni rad Spava li šuma noću? (mentorica Sanja Kapusta) Saša Rumek, 8.d, literarni rad Draga Zemljo! (mentorica Sanja Kapusta)

Čestitamo učenicima i želimo puno uspjeha na nacionalnom natjecanju!

 

 

Nikolina Sabolić, prof., dipl. bibl.

 


Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica