2022-06-13 08:26:00

Izložba radova iz tehničke kulture

Učenici naše škole i ovu godinu su kao i svaku do sada na satovima tehničke kulture vrijedno radili i izrađivali razne tehničke tvorevine.

Učenici petog razreda dobili su projektni zadatak na temu: Izrada kućice za ptice. Sami su trebali osmisliti izgled kućice, odabrati materijal, izraditi skicu, radionički crtež i krenuti sa radom. Ocrtavali su materijal, izrezivali i obrađivali pozicije, te na kraju spojili tehničku tvorevinu i ukrasili ju. Kućice ćemo postavite na stabla u okolici škole i hraniti ptice.

 

Učenici šestih razreda izrađivali su maketu kuće od temelja do krova. Krenuli su sa izlijevanjem temelja od gipsa, ocrtali materijal, izrezali zidove, pregradne zidove, prozore i vrata, te ih obradili. Koristeći se strojem za rezanje šperploče- Unimat stroj izradili su krov na koji su postavili solarne panele koji daju rasvjetu u kući.

Neki su bili jako vrijedni pa su izradili i namještaj za prostorije i dodatno ukrasili kuću.

Učenici osmih razreda izrađivali su robotske ruke na hidraulični i pneumatski pogon koristeći se raznim strojevima i alatima.

Interes učenika za izradu praktičnih je za svaku pohvalu. Svi su vrijedni i trude se što bolje izraditi svoj rad.

Stečena znanja i vještine dobro će im doći u svakodnevnom životu.

 

Fotogalerija

 

 Tijana Martić


Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica